תמונה שם גודל הורדה

אמולטור אדוונס   הורד

(קובץ זיפ   - 0.45 מ"ב)

RPG Advenyure -גירסת מדבי
 
8 מ"ב הורד

קובץ זיפ (5.48 מ"ב)

RPG Advenyure -גירסת רקושו
 
8 מ"ב הורד

(קובץ זיפ 5.6 מ"ב)


מדבוט AX - גירסת רקושו
8 מ"ב הורד

(קובץ זיפ  - 3.36  מ"ב)

הערה: תשתמשו בכפתורים למעלה ולמטה כדי לבצע התקפות ראש  ויד שניה.